บจก ไอซีทีสมาร์ท | About Us

a few words about us

เกี่ยวกับ บจก ไอซีทีสมาร์ท

 

บจก ไอซีทีสมาร์ท ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท ประกอบธุรกิจให้บริการติดตั้ง จัดจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์ เกี่ยวกับกับระบบความปลอดภัย และระบบบันทึกลงเวลาเข้าออกงาน รวมถึงระบบกล้องวงจรปิด

ปัจจุบัน บจก ไอซีทีสมาร์ท มีบุคคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ ด้วยการให้ความสำคัญในการให้ความรู้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ จัดการอบรบและทดสอบความรู้อย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญที่สุดก็คือ บริษัทฯ ได้ปลูกฝังให้พนักงานทุกคน ได้คำนึงถึงความสำคัญของงานบริการ ด้วยการมอบบริการที่ดี่ที่สุดให้กับลูกค้า ปัญหาของลูกค้าจะต้องได้รับการแก้ไข ไม่มีปัญหาใดที่ถูกละเลย

 

Logo ICT Smart

บจก ไอซีทีสมาร์ท ได้ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาสื่อด้านต่างๆ อาทิเช่น คู่มือการใช้งาน วีดีโอสาธิตการใช้งาน เว็บไซต์รวบรวมโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของบริษัทฯ เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ประโยชน์จากสื่อต่างๆ ในการทำงานและเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้สินค้าจากทางบริษัทฯ

สิ่งสุดท้ายที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ และเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก ก็คือการทำให้สภาพแวดล้อมของการทำงานของพนักงานมีความอบอุ่น และมีความสุข ให้มีความรู้สึกเหมือนกับการทำงานแบบพี่แบบน้อง นอกจากการที่บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ความรู้กับพนักงานทุกๆ คนแล้ว บริษัทฯ ยังให้ประสบการณ์ที่หาซื้อที่ใหนไม่ได้กับพนักงาน ด้วยการจัดสัมนาท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศทุกๆ ปี ทำให้มันใจได้ว่า บุคคลากรที่ทำงานได้ร่วมงานกับบริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด จะทำงานด้วยความเต็มที่และเต็มใจ ที่จะมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา

 

what we offer

1

นำเข้าและจัดจำหน่ายพร้อมบริการติดตั้ง
บจก ไอซีทีสมาร์ท จัดจำหน่ายสินค้าจากหลากหลายผู้ผลิต อาทิเช่น Secure, Magic, Warp, Soya, Cosec, HIT, HID, Actatek, Dahua, AVTech

2

พัฒนาโปรแกรมเกี่ยวกับระบบ RFID และ Biometric
 บจก ไอซีทีสมาร์ท มีการพัฒนาโปรแกรม เพื่อนำมาใช้งานควบคู่กับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ได้จัดจำหน่าย โดยใช้ภาษา PHP และ VB ในการพัฒนา และยังรับพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า โดยโปรแกรมที่รับพัฒนานั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เท่านั้น

3

บริการบำรุงรักษาตรวจเช็คระบบ
บจก ไอซีทีสมาร์ท มีบริการตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบต่างๆ อาทิเช่น ระบบควบคุมการเปิดปิดประตู ระบบแขนกั่นรถยนต์ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบServer และ Database ที่บริษัทฯ เป็นผู้ติดตั้ง และดูแลระบบโปรแกรมที่บริษัทฯ ได้พัฒนาขึ้น