บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (หาดใหญ่)

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (หาดใหญ่) ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ ยี่ห้อ HIP รุ่น BRAVO 1 จำนวน 1 เครื่อง

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.