บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ไว้ใจทาง บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด โดยการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ( Finger Scan ) ระบบ Time Attendance รุ่น Warp3GV จำนวน 20 เครื่อง เพื่อบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.