บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจในการเลือกใช้เครื่องควบคุมประตูด้วยลายนิ้วมือ รุ่น Bravo1/F7 เพื่อควบคุมและรักษาความปลอดภัยในการเข้าห้องควบคุมและปฏิบัติการห้อง Serve

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.