บริษัท พัทยา เปเปอร์มิลล์ จำกัด

บริษัท พัทยา เปเปอร์มิลล์ จำกัด ได้ไว้วางใจบริษัท ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ(Finger Scan) ระบบ Time Attendance(บันทึกเวลา) รุ่น Secure Lite จำนวน 1 เครื่อง เพื่อลงเวลาเข้าออกของพนักงาน

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.