บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ได้ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดของ บริษัทไอซีที สมาร์ท จำกัด จำนวน 2 จุด โดยติดตั้งไว้ที่ สำนักงานใหญ่ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด อาคาร เอ็นโก ชั้น2

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.