บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด

บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้เลือกใช้เครื่องบันทึกเวลาTime Attendance  และควบคุมการผ่านเข้าประตู Access Control ด้วยบัตร (RFID)  ยี่ห้อ Soyal รุ่น AR-721 HV3 และยังมีระบบควบคุมประตู Turnsile เพื่อควบคุมการผ่านเข้าออกพื้นที่ทั้งหมด อีกจำนวน 9 ตัว

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.