บริษัท วี.เอ็ม.พี.ซี. จำกัด

บริษัท วี.เอ็ม.พี.ซี. จำกัด ได้ทำการใช้บริการของบริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด โดยทำการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Finger Scan ) ในระบบ Time Attendance รุ่น E-21 จำนวน 1 เครื่อง เพื่อทำการบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน โดยติดตั้งไว้ที่ โรงแรม แอสเทร่า สาทร

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.