บริษัท อิเมอร์สัน(ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท อิเมอร์สัน(ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการติดตั้งเครื่องแสกนบัตร ( Card Reader ) ของ บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด รุ่น MS 8800 ในระบบ Access Control เพื่อควบคุมการเข้า-ออกประตูของพนักงาน จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท อิเมอร์สัน(ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการ เครื่องปั่นไฟ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.