บริษัท เดอะแกรนด์ ยูบี จำกัด

บริษัท เดอะแกรนด์ ยูบี จำกัด ได้ทำการใช้บริการของ บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด โดยทำการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ( Finger Scan ) รุ่น Magic Cam จำนวน 1 เครื่อง เพื่อทำการลงเวลาการทำงานของพนักงาน โดยติดตั้งที่ บริษัท เดอะแกรนด์ ยูบี ชลบุรี พนัสนิคม

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.