บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานผลิตของบริษัท โซนี ที่นิคมอุตสาหกรรม ไฮเทค) ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบ Access Control ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerscan เพื่อลงบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน Time Attendance  ยี่ห้อ WarpX รุ่น Warp3GV จำนวนกว่า 25 เครื่อง

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.