บริษัท ไอทีโอเอ ออโต้เซลส์ จํากัด

บริษัท ไอทีโอเอ ออโต้เซลส์ จํากัด ได้ทำการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ( Finger Scan ) ของบริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด รุ่น Warp3GV จำนวน 1 เครื่อง เพื่อทำการบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน โดยติดตั้งที่โชว์รูม ITOA Autosale สาขา พัทยา

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.