มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ได้ใช้บริการของ บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด โดยทำการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ( Finger Scan ) ระบบ Time Attendance รุ่น E-21 จำนวน 2 เครื่อง เพื่อบันทึกการทำงาน

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.