ร.พ.พระมงกุฏเกล้า

 

ร.พ.พระมงกุฏเกล้า

ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือแบบลงเวลาเพียงอย่างเดียว รุ่น U-260C จำนวน 1 เครื่อง ระบบ TimeAttendance

 

Comments are closed.