สถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ติดตั้งระบบควบคุมการเข้าประตูด้วยเครื่องอ่านลายนิ้วมือรุ่น Bravo1/F7
สถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ( Finger Scan ) ระบบควบคุมการเปิดปิดประตู ( Access Control ) เพื่อทำการควบคุมการเข้า-ออกประตูของบุคคลากรของ สถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่น Enigma จำนวน 3 เครื่ิอง 

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.