โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

ได้เลือกใช้บริการบริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด ให้ทำการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่น Warp3GVสำหรับลงเวลาการทำงานของบุคลากรภายในโรงพยาบาล

 

Comments are closed.