โรงพยาบาลเวชธานี

โรงพยาบาลเวชธานี ได้ติดตั้งเครื่องบันทึกเวลาการทำงานพร้อมควบคุมการเปิดประตู รุ่น F4 พร้อมระบบกลอนล๊อคไฟฟ้า

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.