บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด

 

บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด

ได้ไว้วางใจให้ทางบริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด ทำการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่น Warp3GV สำหรับควบคุมการเปิด-ปิด ประตู และลงเวลาการทำงานของพนักงาน โดยทำการติดตั้งที่โรงงานคอตโต้ ผลิตอุปภัณฑ์ ในห้องนำ ซึ่งเป็นบริษัท ในเครือ SCG

 

Comments are closed.