Allergan ( Thailand ) Limited

 

ALLERGAN ( THAILAND ) LIMITED

Allergan ( Thailand ) Limited ได้เลือกใช้บริการของบริษัท ไอซีที สมาร์ท ด้วยการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ( Finger Scan ) ระบบ Access Control & Time Attendance เพื่อควบคุมการเปิด-ปิดประตูและบันทึกเวลาเข้า-ออกของพนักงาน รุ่นWarp 3GV จำนวน3เครื่อง

 

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.