TPI Polene (Public) Co.,Ltd.

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบการทำงานในส่วนของ Plant งานและศูนย์คอนกรึตที่ทำการจ่ายปูนทั่วเขตกรุงเทพและปริมลฑณ เป็นจำนวนกล้องทั้งสิ้น 103 กล้อง โดยสามารถเรียกดูผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ทและผ่านโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วย
ติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ ยี่ห้อ WrapX รุ่น BF-670E เพิ่ม  จำนวน 4 เครื่อง และ ติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ ยี่ห้อ HIP รุ่น BRAVO 1 จำนวน 3 เครื่อง

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.